Mgr. Bc. Radim Hanke, advokát

Samostatný advokát s advokátní praxí od roku 2003.

Člen Kárné komise České advokátní komory od roku 2010.

Právní služby poskytuji nepřetržitě ve městě Lysá nad Labem, dříve ve sdružení advokátů, nyní samostatně.

Po dobu své praxe se věnuji všeobecné advokátní praxi se zaměřením na právní služby ohledně nákupu a prodeje nemovitostí, vymáhání náhrad škod, řešení majetkových sporů, vypořádání společného jmění manželů, vypořádání podílového spoluvlastnictví, vymáhání pohledávek. Mám dlouholetou praxi jak v oboru práva občanského a obchodního, tak i práva trestního.

Pro zajištění kvalitního právního servisu spolupracuji dlouhodobě s notáři, soudními znalci a exekutory.

Nákup a prodej nemovitostí, darování nemovitostí

V oblasti občanského práva Vám mohu pomoci zejména se sepisováním smluv jak kupních, tak i darovacích. Při financování koupě nemovitosti mám zkušenosti se zástavními smlouvami a jednáním s hypoteční bankou.

Vymáhání náhrad škod

Pokud jste Vy nebo někdo z Vašich blízkých byli poškozeni protiprávním jednáním jiné osoby, posoudím Vaše nároky a doporučím Vám postup, jak náhradu škody vymáhat. Ve věci vymáhání náhrad škod mám zkušenosti jak v zastoupení v řízení trestním, tak i civilním.

Majetkové spory, vymáhání pohledávek

Řešení majetkových sporů je dlouholetou praxí advokátní kanceláře. Věnuji se vymáhání pohledávek, sporům o vlastnictví nemovitostí, vypořádání podílového spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů (vypořádání majetku po rozvodu). V případě potřeby vás zastoupíme i v exekučním řízení.

Dědictví

Poskytuji poradenské služby oblasti dědického práva včetně komplexního zastoupení v dědickém řízení u notáře i při soudních sporech o dědictví.

Trestní právo

Dlouhodobě se věnuji obhajobě v trestním řízení, a to jak v rámci obhajoby ustanoveným obhájcem (ex offo), tak ve věcech obhajoby zvoleným obhájcem – advokátem na plnou moc.

Odměna

Odměna za právní služby se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Jako taková je sjednávána individuálně podle konkrétních okolností daného případu (typ právní služby, obtížnost věci, časová náročnost, hodnota sporu, apod.).

Odměna může být sjednána jako úkonová, kdy jsou hrazeny jednotlivé úkony právní služby dle předem stanovené dohody s klientem, nebo jako časová, kdy je předem sjednán předpokládaný časový rozsah služby a výše hodinové sazby. Výjimečně podle okolností případu lze sjednat odměnu za kompletní vyřízení věci nebo podílovou odměnu podle výsledku věci v případě úspěchu.

Kontaktní informace

Kancelář se nachází v historické vile z roku 1930 v ulici Šafaříkova v Lysé nad Labem, 150 m od nádraží ČD. Ulice Šafaříkova je kolmá ulice v prostoru hlavního vstupu na Výstaviště Lysá k ulici Masarykova (vedoucí od nádraží k náměstí). 

Advokátní kancelář Radim Hanke

Šafaříkova 1261/8
289 22 Lysá nad Labem

Tel.: 605 417 924

E-mail: radim.hanke@akhanke.cz


Autem z Prahy

  • autem z Prahy - Černého mostu do Lysé nad Labem (20 min.)
  • po dálnici směr Hradec Králové (D11), sjezd na 18km (Bříství), pak přes Starý Vestec do Lysé nad Labem po dálnici směr Mladá Boleslav (R10), sjezd na 14km (Stará Boleslav), pak přes Sojovice do Lysé nad Labem

Vlakem z Prahy

  • z Hlavního nádraží (35min), Masarykova nádraží (35min), z nádraží Praha - Vysočany (30min), z nádraží Praha - Horní Počernice (20 min).
  • pravidelné spojení třikrát za hodinu oběma směry. 

Napište nám

Můžete se na nás obrátit prostřednictvím následujícího kontaktního formuláře. Vzhledem k povinnosti identifikace klienta je nutné vyplnit identifikační údaje:

Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:
Doplňující informace:

Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.